Språk

Undervisningen bygger på eleven/spelaren i centrum. Den enskilde spelaren ges möjlighet att utifrån sin egen förmåga utveckla teknik- och spetsegenskaper samt spelförståelse och speluppfattning i respektive idrott, för att kunna tillämpa dessa i matchsituation.