Samhällsvetenskap - Flex

Flexgruppen vänder sig till dig som är avhoppare eller hemmasittare och vill börja dina studier där du avslutade. I Flexgruppen har vi ett mer fokuserat individuellt upplägg, men läser fortfarande under samhällsprogrammet. Gruppen består av mindre antal elever. I Flexgruppen arbetar både handledare och lärare.

Är du intresserad av Flexgruppen råder vi dig att kontakta rektor för ett möte där vi kan berätta vilka möjligheter vi har att stötta dig i din skolgång.

Kontakta rektor via mail: Erica.ekenmo@kungsbacka.se