Samhällsvetenskapsprogrammet

På Beda Hallbergs gymnasium kan du studera samhällsvetenskap med inriktningen beteendevetenskap och profil kommunikation och ledarskap.

På Samhällsvetenskapsprogrammet får du fördjupa dig i frågor och teorier som rör samhälle och mänskligt samspel. Under utbildningen kommer du att få en djupare förståelse för dig själv och andra och varför vårt samhälle ser ut som det gör.

För oss är goda relationer mellan lärare och elev en viktig pusselbit för att du ska nå framgång i dina studier. Vi inspireras av den senaste forskningen inom pedagogik. Exempel på detta är pulshöjning innan matematiken eftersom vi ser att fysisk motion är kopplad till motivation och prestation. För oss är Ipad ett optimalt arbetsredskap i undervisningen. Du går i en klass på ca 30 elever.

Under dina år på Beda Hallbergs gymnasium kommer du att få möta tematiskt arbete där vi arbetar ämnesövergripande. Genom att en uppgift bedöms av flera lärare tror vi att det kan öka din motivation och förståelse för hur olika ämnen samspelar med varandra. Tydliga mål i undervisning och betygsresultat är viktigt för oss. Detta syns i skolans arbete med formativ bedömning.

Samhällsfrågor som berör är något som intresserar dig och du vill bli bättre på att förstå både dig själv och andra. Livskompetens, sammanhang och helhet är viktiga ledmotiv i din utbildning.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Du kan både bli traditionella yrken som polis, socionom och lärare men även nya yrken som projektledare, kommunikatör och teamledare.

Om du har tagit till dig innehållet i utbildningen kommer du att ha en mycket god grund för studier på högre akademisk nivå, men även för utmaningar inom arbetslivet.

Kanske hittar du alternativa vägar in i arbetslivet genom kontakter som du skaffat dig under dina gymnasieår. Från årskurs ett kommer du att få handledning och vägledning som hjälper dig att hitta din unika väg in i yrkeslivet.

Nyheter
Fler nyheter