Simning

Du tränar tre gånger i veckan i Kungsbacka simhall. Som NIU-elev läser du ämnet specialidrott. I detta ämne ingår kurserna  idrottsspecialisering 1–2 och tränings- och tävlingslära 1–2, totalt 400 poäng. Genom detta upplägg kopplas teori och praktik ihop på ett tydligt sätt. Poängen tas från det individuella valet, 200 poäng och programfördjupningsdelen 200 poäng.

Program

Du väljer du fritt mellan flera av de program och utbildningar som finns på Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium och Beda Hallbergs gymnasium.
Du kan till exempel vara simmare och gå på Hotell- och turismprogrammet vid Elof Lindälvs gymnasium eller vara fotbollsspelare och gå på Samhällsvetenskapsprogrammet på Aranäsgymnasiet eller Beda Hallbergs gymnasium. Valet är fritt och ditt.

Program som går att kombinera med NIU

  • Ekomomi

  • Samhällsvetenskap

  • Naturvetenskap

  • Teknik

  • Barn och fritid

  • El och energi

  • Handel och administration

  • Hotell och turism

  • Industritekniska