Nationellt godkänd idrottsutbildning

Målsättningen med verksamheten är att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad utbildning inom sin idrott med gymnasiestudier.

Undervisningen bygger på eleven/spelaren i centrum. Den enskilde spelaren ges möjlighet att utifrån sin egen förmåga utveckla teknik- och spetsegenskaper samt spelförståelse och speluppfattning i respektive idrott, för att kunna tillämpa dessa i matchsituation.

Bildgalleri