Personal

Alla som jobbar på Beda; skolledning, pedagoger, studie- och yrkesvägledare och elevhälsan är nytänkande människor som alla är intresserade av pedagogiska frågor och den senaste skolforskningen.

Dessutom brinner vi för att skapa en inspirerande arbetsmiljö där alla trivs och bidrar till en god inlärning. Förutom goda ämneskunskaper lägger vi stort vikt vid samarbete, varierade aktiviteter, goda samtal och mycket skratt.

På Beda får man vara sig själv och allas åsikter är viktiga. Likabehandling och ömsesidig respekt för varandra är något vi aktiv jobbar med på skolan.