Lärteam

På Beda får alla elever möjlighet att delta aktivt i en så kallad lärteamsutbildning som är kopplad till vår profil kommunikation och ledarskap.

Här arbetar vi med frågor kring bland annat individ, grupp, process och inflytande - både tillsammans - för att öka vi-känslan - och i mindre lärteam - för att studera gruppens betydelse och utveckling.

Vårt mål är att varje elev under sin gymnasietid ska ha en arbetsplatskontakt att utbyta erfarenhet och inspiration med och förhoppningsvis utföra riktiga arbetsuppgifter hos. Efter tre år på Beda kommer du att vara riktigt bra förberedd för både arbetsliv och högskolestudier.