Vår profil

Beda Hallbergs gymnasium är för dig som söker en liten, trygg och mysig skola.

Här kan du studera Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Beteendevetenskap och profil Kommunikation och ledarskap. Skoldagen är sammanhållen och lärarledd med gemensam uppstart och avslut.  Vi arbetar med de senaste årens forskning, bland annat inom områdena pedagogik, hjärnans fysiologi, entreprenöriellt lärande och skolledning.

Modern pedagogisk forskning är till stor hjälp när undervisningen ska planeras och genomföras. Det kräver engagerade och kunniga lärare. På Beda Hallbergs gymnasium har personalen därför ovanligt mycket tid för fortbildning 150 timmar per läsår jämfört med andra skolor som har drygt 104 timmar.

Alla elever och lärare har Ipad som pedagogiskt redskap.