Försäkringar

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för förskole- och skolbarn. Försäkringen gäller när ett barn eller en elev har skadat sig genom ett olycksfall.

Försäkringens omfattning

  • Förskole- och skolbarn som är inskrivna i den kommunala förskole- eller skolverksamheten.

  • Förskole- och skolbarn som är folkbokförda i Kungsbacka och som går i kommunal verksamhet i annan kommun.

  • Förskole- och skolbarn från andra kommuner som går i våra kommunala förskolor och skolor.

Observera att försäkringen inte omfattar friskolor.

Skydd dygnet runt i hela världen

Försäkringen täcker olycksfallsskador som inträffar på skolan, i eller utanför hemmet eller på praktikplatser. Elever i förskola, grundskola och gymnasieskola har försäkringsskydd dygnet runt. Försäkringen gäller i hela världen.

Försäkringen är giltig till och med den 1/9 det år som eleverna går ut ur grund- respektive gymnasieskola, samt för barn som lämnar förskolan inför sexårsverksamhet. Försäkringen gäller alltså även på sommarlovet efter att de slutat skolan eller förskolan.

Vuxenstuderande har försäkringsskydd under skoltid samt till och från platsen där de går sin utbildning.

Ring Folksam för att anmäla skada

Kommunen har avtal med försäkringsbolaget Folksam.

  • För att anmäla skada ring telefonnummer 0771-960 960.

  • Frågor som inte gäller skadeanmälan kan ställas till Folksams kundservice, telefonnummer 0771-950 950

Försäkringen har ingen självrisk.

Nedan följer exempel på vad som ersätts via olycksfallsförsäkringen.

  • Kostnader i samband med läkarbesök, resor och tandskador

  • Invaliditet

  • Sveda och värk

  • Dödsfall

Mer information finns på kommunens hemsida.