Organisation

All stödpersonal arbetar aktivt med frågor som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

All personal också varit med om att ta fram ett program för att ingripa tidigt när elever är frånvarande och samordnar stödet runt omkring eleven: vårdnadshavare, BUP, socialtjänsten etc. Varje månad får lärarna fortbildning och handledning av skolpsykologen. 

Eftersom behovet av hjälp inte enbart uppstår på skoldagar jobbar hela personalen också på loven,inte bara rektor, kurator, studievägledare och skolsköterska. Skolan är då öppen för elever som vill ha ytterligare handledning eller vägledning,  Vi tycker att det är viktigt att alltid ha vuxna nära till hands under skoldagen. Det skapar ett gott klimat som främjar såväl elevinflytande som välmående.