Skolfakta

En tredjedel av alla elever i Sverige hoppar av helt eller behöver mer än tre år på sig att genomföra gymnasiet. Det är ett allvarligt problem. Därför startade Kungsbacka kommun sin tredje gymnsieskola Beda Hallbergs gymnasium år 2013. Det fanns behov av en skola i det mindre formatet med fokus på eleverna och deras lärande – i hög takt, låg takt eller annan takt.