Specialpedagogiskt stödSpecialpedagogisk ledare

Anna-Karin Aspemyr
Anna-Karin Aspemyr
0300-83 46 53
anna-karin.aspemyr@kungsbacka.se
 Mitt namn är Anna-Karin Aspemyr och jag arbetar som specialpedagog. Jag tycker att det är roligt och lärorikt att jobba med elever och kollegor på Beda Hallberg. Utmaningen i mitt arbete är att hitta elevens väg in till lärandet och att tillsammans med eleven hitta så bra sätt som möjligt där eleven får visa vad den kan. På fritiden umgås jag gärna med min familj och vänner. Jag gillar kultur i alla former och att resa.

 


Strukturstöd

Ulrika Björk
Ulrika Björk 
0300-83 32 91
ulrika.bjork@kungsbacka.se
Mitt namn är Ulrika Björk och jag undervisar i svenska och historia och är samordnare för språkintroduktion. Jag blev lärare för att jag tycker om att arbeta med ungdomar och att skapa relationer. Att få bidra till att elever lyckas med sina studier och mår väl under sin studietid är något jag brinner för. På fritiden gillar jag att umgås med min familj och vänner, träna styrketräning och titta på Netflixserier.