Studie- och yrkesvägledning

På Beda Hallbergs gymnasium har man stora möjligheter att få vägledning och stöd i sina studier och sitt kommande yrkesval.

Vår studievägledare har coachande samtal med alla elever och hon medverkar även i utåtriktade projekt som har med undervisningen att göra. Varannan vecka arrangerar vi ”heta stolen” då olika gäster från yrkeslivet svarar på frågor och inspirerar till alternativa yrkesval

På Beda Hallbergs gymnasium heter studie och yrkesvägledaren Liselotte Reinholdsson. Du når henne på liselotte.reinholdsson@kungsbacka.se