Stöd för elever

Vår ambition är att alla elever ska nå målen detta sker i hög takt, låg takt eller annan takt.

Varje elev har en mentor/coach, vi kallar det för en egen Beda. Tillsammans med sin Beda och undervisande lärare planerar man sin studiegång. Ibland behöver man prova och utvärdera andra studiesätt än de vanliga. Ibland behövs hjälp från skolans kurator, specialpedagog eller någon annan handledare. Vi har höga ambitioner när det gäller att alla elever ska trivas och lyckas med att nå de mål som de förutsätter sig.