Individuella val

Det individuella valet är ett val du måste göra. Det är samtidigt ett val där du får möjlighet att, utifrån eget intresse och behov, önska vad som ska läsas. Vi försöker i största möjliga mån tillgodose de önskemål som finns. De valda kurserna väljs på våren i årskurs 2 och läses under årskurs 3.

Du kan läsa idrottskurser på Elof Lindälvs gymnasium och Aranäsgymnasiet. 
Läs mer på Aranäsgymnasiets hemsida
Läs mer på Elof Lindälvs gymnasiums hemsida