","author":"

Studiemedel


Heltidsstuderande elever får studiehjälp till och med juni det året de fyller 20 år

Det består av tre olika bidrag: studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg.
CSN skickar automatiskt ut ett beslut om studiebidrag inför varje nytt läsår. 

Studiehjälpen betalas ut i efterskott varje månad, oftast den sista vardagen i månaden. I regel kommer pengarna första gången under läsåret i slutet av september. Månaden efter 18-årsdagen får eleven pengarna insatta på eget konto som han/hon meddelat till Swedbank. 

Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du själv söka.

Hel- eller deltidselever kan ansöka om studiemedel från och med juli det året de fyller 20 år.

OBS! Studiemedel kommer inte automatiskt utan det måste du själv söka.

Ansök via CSN hemsida. Din Beda kan hjälpa dig med detta om det behövs.
Studieförsäkran ska skrivas på av skolan när den kommer från CSN. Utbetalningarna av studiemedel sker den 25:e i varje månad i förskott. Den första utbetalningen för terminen kommer i samband med att studierna börjar. 

Om du inte är svensk medborgare och är under 20 år ska du skicka in blanketten ”Ansökan om grundläggande rätt till svenskt studiestöd - studiehjälp”. Är du inte svensk medborgare och över 20 år ska du dessutom skicka med blanketten ”Personuppgifter för dig som inte är svensk medborgare” tillsammans med sin ansökan. 

Ogiltig frånvaro, skolk

Vi har obligatorisk närvaro 9.30 - 15.00.

Har du mer än 10 % ogiltig frånvaro leder det till en CSN-varning och om frånvaron fortfarande är 10 % eller högre efter en månad kan ditt studiebidrag dras in. Varningen kvarstår läsåret ut. Det innebär att om du fått tillbaka ditt studiebidrag räcker det att du är uppe i 10 % igen så dras studiebidraget direkt.

Observera även att andra bidrag från Försäkringskassan kan påverkas vid indraget studiebidrag.

Om du uteblir från utbildningen under mer än en månad i följd, utan att det berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha slutat i gymnasieskolan och skrivs då ut. 

Om du har hög anmäld frånvaro kan skolan begära att du visar ett läkarintyg.
Om läkarintyg inte lämnas kan det få betydelse vid bedömning om frånvaron är giltig eller inte.

Personalen på skolan kontaktar inte föräldrar/vårdnadshavare till myndiga elever angående deras barns närvaro/frånvaro. Däremot kan föräldrar/vårdnadshavare själva kontakta skolan för att få information om din närvaro/frånvaro.