Resor och boende

Elever kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan, här hittar du vilka regler som gäller.

Resebidrag för elever som läser på gymnasiet eller påbyggnadsutbildning

Resebidrag lämnas till heltidsstuderande elever inom gymnasial utbildning, påbyggnadsutbildning eller grundläggande vuxenutbildning. Bidraget beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Resebidrag är till för dagliga resor mellan bostad och skola. Med bostad menas folkbokföringsadressen eller inackorderingsadressen.

Resebidrag betalas ut i första hand som busskort. Bidraget lämnas till elever som har mer än 4 km mellan skola och bostad och för elever som studerar i Kungsbacka lämnas bidrag till de som bor utanför begränsningsområdet enligt karta. 

Karta över begränsningsområde

Skolkortens giltighet

Skolkort för Kungsbacka kommun gäller för resor inom Kungsbacka med buss och pendeltåg (Västtågen).

Skolkorten gäller inte för resor med Öresundståg. Skolkort kan inte användas som delbetalning för resa med SJ, Tågab och NSB.

Utom och inom GR

Elever som går i gymnasieskola utanför Göteborgsregionen (GR), grundläggande vuxenutbildning eller folkhögskola söker resebidrag på särskild blankett. 

Elever som går i kommunal eller fristående gymnasieskola inom GR får sitt busskort på skolan i samband med skolstart utan att ansökan behöver lämnas in.

Extra bidrag

Om man inte har tillräckligt långt till skolan, men har undervisning i annan lokal och sträckan överstiger 4 kilometer kan man få resebidrag om resorna dit utgör 30 procent eller mer per vecka, det vill säga tre av tio resor.

Elever som har långt mellan bostaden och busshållplatsen, mer än 4 km, har rätt att ansöka om extra bidrag, 80 kronor per månad i nio månader.

Elever som har mer än 6 km till närmsta hållplats har rätt att byta ut busskortet till kontantersättning.

Växelvis boende

Elever som är folkbokförda hos en vårdnadshavare innanför busskortszonen får inte busskort. En del av de eleverna har dock växelvisboende hos en andra vårdnadshavare utanför busskortszonen. De eleverna kan ansöka om att få busskort som gäller inom Kungsbacka kommun. Din skola hjälper dig med mer information. Läser du på en friskola så kontakta Kungsbacka kommun, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Förlorade eller defekta skolkort

Förlorade och defekta kort spärras. Elever i gymnasium och skolår 4-9 måste betala en administrativ avgift på 250 kr för kort som förlorats.

Frisök

Elever antagna via frisök har rätt till resebidrag. Resebidrag betalas ut för dagliga resor mellan bostad och skola om sträckan är 4 kilometer eller mer. Bostad kan i detta fall vara inackorderingsadress. Det betyder att resebidrag inte betalas ut för resor mellan hemmet och skolan om denna sträcka inte är en daglig förbindelse mellan skolan.

Exempel

En elev har kommit in i Stockholm via frisök. Eleven kan inte få inackorderingstillägg och söker då resebidrag. Detta avslås för resor mellan Kungsbacka och Stockholm då denna sträcka inte kan anses som en normal daglig resa. Men om eleven bor inackorderad 4 kilometer eller mer från skolan har eleven rätt till resebidrag för dessa resor. Ansökan görs i hemkommunen.

Ansökan om resebidrag

Kontakta gärna

Maggan Bengtsson
0300-83 32 93
margareta.bengtsson@kungsbacka.se