","author":"

Ledighet

Din Beda får bevilja dig ledighet högst tre dagar/termin. Ytterligare ledighet beviljas av rektor.

Ett läsår har 32 effektiva arbetsveckor. Alla ämnen är indelade i kurser och det är problematiskt att vara borta en längre tid från skolan. Vi kan därför inte bevilja ledighet för semesterresor under läsåret.  

Vi arrangerar inga och har heller inget ansvar för så kallade "Studentresor" eller "Sportlovs-/Påsklovsresor". 

Elevers rätt till ledighet regleras i gymnasieförordningen 12 kap § 2:"Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn."