Fronter

Fronter är en virtuell mötesplats för lärare, elever och föräldrar inom förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Via Fronter kan lärare lägga ut information om undervisningen som t ex digitalt undervisningsmaterial för lektioner, planering, inlämningsarbeten samt meddelanden till alla elever. Lärarna kan automatiskt få elevernas arbeten, göra sin bedömning och ge eleverna kommentarer på arbetet. Allt detta finns sedan samlat i Fronter.

Byta erfarenheter

Fronter ger även elever, lärare och föräldrar möjlighet att i grupper utbyta erfarenheter, metoder och material både inom skolan, kommunen eller att via en Fronterbrygga samarbeta med andra kommuner som använder Fronter. Fronter kan även användas för att kommunicera med föräldrar om vad som händer i förskolan/skolan.

Kontaktpersoner för Fronter på Beda Hallbergs gymnasium är:

Katarina Abrahamsson
0300-83 32 92
katarina.abrahamsson@kungsbacka.se 

Annika Semberg
0300-83 32 88
annika.semberg@kungsbacka.se