Skolporten

Skolporten är ett forskningsmagasin som har uppmärksammat Beda Hallbergs gymnasium.

Läs gärna hela reportaget här