Chans att påverka i maktens korridorer

Frida Fogelmark, rektor för Beda Hallbergs gymnasium i Kungsbacka, medverkar i Gymnasieutredningen som pågår just nu på Regeringskansliet i Stockholm. Hon är en av tio särskilt utvalda rektorer från hela landet som deltar i en fokusgrupp för att bidra med erfarenheter och kompetenser som är relevanta för utredningens uppdrag.

I mars tidigare i år tillsatte regeringen Gymnasieutredningen som har i uppdrag att föreslå åtgärder för att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Utredningen ska bland annat också analysera hur elevens rätt att läsa kurser som leder till högskolebehörighet kan stärkas samt om det finns anledning att göra justeringar av det nationella utbudet av program och inriktningar.

Chans att påverka i maktens korridorer

Utredningen kommer att ha ett par fokusgrupper med personer som har erfarenheter och kompetenser som är relevanta för utredningens uppdrag. En av fokusgrupperna består av tio särskilt utvalda rektorer från hela landet. Däri ingår Frida Fogelmark i egenskap av rektor för Beda Hallbergs gymnasium i Kungsbacka kommun.

- Naturligtvis känns det väldigt spännande att få vara med och påverka ända in i regeringskansliet. Så som jag ser det måste gymnasieskolan framför allt bli långt mer flexibel på flera olika plan för att kunna möta ungdomarnas skiftande behov, förutsättningar och önskemål. Det är en tuff uppgift, men jag ska göra mitt yttersta vad det gäller att lägga fram flera konkreta förslag till en än mer attraktiv gymnasieskola, säger Frida Fogelmark, rektor för Beda Hallbergs gymnasium.

Hela Gymnasieutredningen kommer att redovisas senast juni 2016.

Kontakta gärna

Frida Fogelmark, rektor
0739-827991
frida.fogelmark@kungsbacka.se